• KOB?’lerde Mentorluk kültürü hakk?nda on-line anket

  1. GENEL BILGI
  2. MENTORLU?UN KATMA DE?ERI
  3. MENTILER, MENTORLAR, YÖNETICILER IÇIN FAYDALAR
  4. UYGULAMA MENTORLUK IN KOB?'LER

  1. Organizasyonun Ad? (zorunlu de?il):
  2. Ülke:
  3. Website (zorunlu de?il) :
  4. ?lgili Ki?inin Ad?: (zorunlu de?il) :
  5. Organizasyondaki Pozisyonu:
  CEO ?K departman? Di?er Bölüm Ba?kan? Di?er
  5.1 Bir seçene?i seçti Lütfen
  5.2 "Di?er" ise lütfen belirtiniz
  6. Telefon numaras? (zorunlu de?il) :
  7. E-email (zorunlu de?il) :
  8. Çal??an Say?s?
  < 50 çal??anlar 51 - 100 çal??anlar 101 - 250 çal??anlar >250 çal??anlar
  8.1 Bir seçene?i seçti Lütfen
  9. Ekonomik faaliyet Sektörü:
  Sanayi Hizmetler Turizm Di?er
  9.1 Bir seçene?i seçti Lütfen
  9.2 "Di?er" ise lütfen belirtiniz

    

 
BMW - Be a Mentor in the Workplace © 2014 |